سیرت پیامبر اکرم

ارسال شده توسط aminsarfaraz تحت دسته دسته‌بندی نشده

مهمترین منابع سیرت پیامبر (ص)

مهمترین جنبه ی سیرت پیامبر که مو ثق ترین و صحیح ترین بعد آن می باشد قسمتی است که از قرآن کریم اقتباس شده است کتابی که باطل از هیچ طرف به آن راه ندارد و از جانب رب عزیز و حمید فرود آمده است کتابی که دوست و دشمن در صحتش شکی ندارند .قرآن تمام جوانب سیرت نبوی و قسمتی از زندگی قبل از نبوتش را بیان می دارد قرآن از یتیمی ،فقر عبادت و تفکر پیامبر سخن به میان آورده است چنان چه از امور بعد از نبوت مانند نزول وحی و تبلیغ آن توسط رسول الله ،سفر معراج ،عداوت دشمنان ،هجرت ،غزوات و اخلاق وی نیز فرو گذار نکرده است قرآن این مطالب را به بیانی روشن و اسلوبی گیرا و دلنشین تقدیم مخاطبین می نماید .اینجا است که پی می برید تا به حال سیرت احدی بهتر ،صحیح تر و موثق تر از سیرت محمد (ص)در تاریخ نگذشته است .

 

مهمترین منابع سیرت پیامبر (ص)

مهمترین جنبه ی سیرت پیامبر که مو ثق ترین و صحیح ترین بعد آن می باشد قسمتی است که از قرآن کریم اقتباس شده است کتابی که باطل از هیچ طرف به آن راه ندارد و از جانب رب عزیز و حمید فرود آمده است کتابی که دوست و دشمن در صحتش شکی ندارند .

قرآن تمام جوانب سیرت نبوی و قسمتی از زندگی قبل از نبوتش را بیان می دارد قرآن از یتیمی ،فقر عبادت و تفکر پیامبر سخن به میان آورده است چنان چه از امور بعد از نبوت مانند نزول وحی و تبلیغ آن توسط رسول الله ،سفر معراج ،عداوت دشمنان ،هجرت ،غزوات و اخلاق وی نیز فرو گذار نکرده است قرآن این مطالب را به بیانی روشن و اسلوبی گیرا و دلنشین تقدیم مخاطبین می نماید

اینجا است که پی می برید تا به حال سیرت احدی بهتر ،صحیح تر و موثق تر از سیرت محمد (ص)در تاریخ نگذشته است .

مصدر دوم سیرت نبوی ،کتاب های حدیث است که از اقوال و احوال پیامبر تعداد صدها هزار حدیث را در خود جای داده اند و این در حالی است که صحیح از ضعیف و موضوع و همچنان قوی از غیر قوی تفکیک شده است از منابعی که در این زمینه نوشته شده است می توان صحاح سته را نام برد کتاب های که تمام محتویاتشان دقیقاً مورد برسی علما قرار گرفته است علما برای راویانش نظایری را آورده اند که برای هیچ محققی جای هیچگونه شک و ترددی را باقی نگذاشته اند .

بعد از صحاح سته کتابهای مسانید است که بزرگترینشان مسند امام احمد حنبل در شش جلد و هر جلد پانصد صحفه از نوع برگه های بزرگ و با حروف دقیق و ریز می باشد در این مسند روایات هر صحابی به طور جداگانه جمع اوری شده است و در این مجموعه ها تعالیم احوال و سیرت رسول الله بدون در نظر گرفتن ترتیب موضوعی وجود دارد .

 

مصدر سوم کتب مغازی است مهمترین مطالب این کتب غزوه های نبوی است ضمن اینکه این نوع کتابها حاوی مطالب دیگر نیز می باشد .

از تألیفات قدیم در باب مغازی می توان کتب ذیل را نام برد :

 

1- مغازی عروه ابن زبیر متوفی سال 94هجری 2-مغازی زهزی متوفی 124ه.3-مغازی موسی بن عقبه متوفی سال 141ه.4-مغازی ابن اسحق متوفی سال 150ه.5-مغازی زیاد البکای متوفی سال 182ه  6-مغازی واقدی متوفای سال 207هجری و غیره.

مصدر چهارم-کتابهای تاریخ اسلامی است که با سیرت نبوی آغاز می شوند و از مهمترین و صحیحترین و در ضمن ضخیمترین آنها می توان کتب ذیل را شمرد .

1-طبقات ابن اسعد -2-تاریخ الرسل و الملوک از امام جعفر طبری 3-تاریخ صغیر و تاریخ کبیر از محمد ابن اسماعیل بخاری 4-تاریخ ابن حبان 5-تاریخ ابن خثمیه بغدادی متوفی سال 229هجری و غیره .

مصدر پنجم :کتاب های است که پیرامون معجزات نوشته شده است تحت عنوان کتاب های الدلائل در این زمینه کتاب های ذیل را ملاحظه فرمایید :

1-دلائل النبوه تألیف ابو اسحق حربی متوفی سال 276هجری .2-دلائل النبوه از ابن قتیبه متوفی سال 276ه.3-دلائل النبوه تألیف امام بیهقی متوفی سال 430ه.4-دلائل النبوه تألیف ابو نعیم اصفهانی متوفی سال 430ه.5-دلئل النبوه تألیف اب القاسم اسمائیل اصفهانی متوفی سال 535ه.6-کتاب الخصائص الکبری تألیف جلال الدین سیوطی متوفی 911ه.که ضخیم ترین و مفصل ترین کتاب در این زمینه است .

مصدر ششم کتاب الشمائل است این کتاب ها منحصر در بیان اخلاق و عادات و فضائل و تمام معمولات پیامبر از صبح تا شب و از شب تا صبح می باشد .

نخستین کتاب در این زمینه کتاب الشمائل تألیف علامه حافظ ترمذی می باشد و علمای بزرگ بر این کتاب توضیحات و شروح نوشته اند که ضخیم ترین شان کتاب الشفافی حقوق المصطفی است تألیف قاضی عیاض و علامه شهاب الدین الخفاجی شرحی بر این کتاب به نام نسیم الریاض نوشتند و علمائ دیگر نیز در این زمینه کتابها ئی نوشتند که می توان کتب ذیل رل از ان جمله نام برد .

 

2-شمائل النبی تألیف ابی العباس مستغفری متوفی سال 439النور الساطع تألیف ابن مقری غرناطی متوفی سال 552هسفر السعاده تألیف مجد الدین فیروز آبادی متوقی سال 812هعلاوه بر آنچه بیان شد کتاب های دیگری نیز وجود دارد که برخی از علماء سلف پیرامون احوال مکه معظمه و مدینه منوره تألیف کردند و در این نوع کتاب ها تمام آنچه در این دو شهر مقدس وجود دارد اعم از اماکن و دره ها و کوهها و زمینهای اختصاصی بیان شده است در این کتابها با شروع انچه مربوط به رسو الله (ص)است اسامی نخستین کسانی که امارت این شهر را به عهده داشته اند ذکر شده است ..

نخستین کتاب ها در این موضوع اخبار مکه تألیف ازرقی متوفی سال 223ه و کتاب اخبار مدینه تألیف عمر بن شبه متوفی 268هو اخبار مکه تألیف فاکهی و اخبار مدینه تألیف ابن زباله بوده است .

اسامی تعدادی از کتاب های سیرت و آنچه در این زمینه در گذشته تألیف شده است خدمتتان عرض کردم مسلاماً از آنچه بیان شد می توان به اهمیت سیرت در تاریخ پی برد و نباید فراموش کرد که محدثین و خلفای اسلامی تنها به حفظ روایات و به قید کتابت در آوردن آنها اکتفا نکردند بلکه خلفا و امرا در زمان خویش مراکزی را برای علما و ائمه بزرگ جهت تدریس حدیث در نظر گرفته بودند  آنها به این منظور ساختمانهای را در محوطه مساجد بنا کرده بودند که معلمین و مدرسین بزرگ در آنها مشغول تعلیم مغازی پیامبر بودند .

 

عاصم بن عمر نوه ی حضرت قتاده آن صحابی مشهور در مسجد دمشق بنا بر دستور خلیفه اموی عمر بن عبد العزیز مشغول تدریس بود آنچه نویسندگان در مورد سیرت پیامبر از زمان رسالت تا امروز در نقاط مختلف اسلامی و غیر اسلامی به اکثر زبان های جهان نوشته اند به هزار ها نسخه می رسد و تنها آنچه به زبان اردو نوشته شده است تازه قطع نظر از آنچه مسلمانها در این زمینه نوشته اند و شاید تألیف آنها ناشی از محبت زیادی که با پیامبر دارند و این عمل را برای خود ذخیره ی اخروی می دانند جای دارد نویسندگانی را ملاحظه فرمائید که به نبوت و رسالت پیامبر ایمان و یقین ندارند و در عین حال پیرامون سیرتش دست به قلم بردند و کتاب نگاشتند .

در هند با وجود اختلاف ملتها اعم از هندو ،سیک ،برهمه نمونه های زیادی از علمائشان پیرامون سیرت رسول الله (ص) کتاب نوشتند .

 

اروپائیها که به اسلام معتقد نیستند و به رسالت محمد (ص) ایمان ندارند آنها هم از نوشتن پیرامون سیرت رسول الله فرو گذار نکردند حتی مبلغین مسیحی و مستشرقین به خاطر اشباع علمی و توجهی که به تاریخ دارند در این زمینه دست به قلم بردند و تألیفاتشان به چندها کتاب می رسد .

 

من آماری در مجله ی ا�0

دیدگاه‌ها برای سیرت پیامبر اکرم بسته هستند

روز عاشورا را چگونه بگذرانيم؟

ارسال شده توسط aminsarfaraz تحت دسته ESLAMIC BOOK

نوشته:

اسحاق دبيري

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

در نزد اهل سنت و جماعت روز عاشورا چنين است:

خلاصه ى قصه ى موسى و فرعون:

موسى عليه السلام وهمراهانش بدستور خداوند متعال راهى ساحل دريا شدند، فرعون وهمراهانش بدنبال موسى و بني اسرائيل روان گشتند، موسى عليه السلام و بني اسرائيل به ساحل دريا رسيدند اما كشتى و چيزى در اختيار نداشتند، جلو رويشان دريا و پشت سرشان فرعون ولشكريانش همه بسلاح بودند.

همراهان موسى عليه السلام گفتند فرعونيان بما مى رسند موسى عليه السلام گفت فرعونيان هرگز بما نمى رسند زيرا پروردگار با من است، مرا راهنمائى مى كندو راه نجات را بمن نشان مى دهد.

خداوند وحى به موسى فرستاد تا عصاى خود را به دريا بزند، دريا از هم شكافته شد و براى موسى و همراهانش دوازده جادّه در دريا پيدا شد، در دو طرف جادّه آب دريا بصورت كوهى عظيم ايستاده بود، فرعون بهت زده با چشم خود مى ديد كه موسى و همراهانش از راه باز شده در ميان دريا مى گذرند، در آن موقع كه فرعون مى ديد موسى و بني اسرائيل در ساحل ديگر از دريا بيرون مى روند و در ساحل راه مى روند فرعونيان تصور كردند كه راه براى آنها نيز در دريا باز است و بدنبال موسى و همراهانش وارد شدند، اما همين كه موسى و بني اسرائيل به ساحل رسيدند دريا سر بهم نهاد و فرعون و لشكريانش را به زير آب برد، وقتى فرعون به حال غرق شدن رسيد چنان كه خـداوند از زبان او در قـرآن بيان مى فرمايد چنين گفت: ﴿قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ﴾ [سوره يونس آيات 90 ـ 93].

«ايمان آوردم به اين كه معبودى بحق نيست مگر خداى يكتائى كه بني اسرائيل به او ايمان آوردند و من از مسلمانان هستم، خداوند فرمود آيا حالا ايمان مى آورى و پيش از اين از مفسدان و تبهكاران بودى؟ امروز تو را با جسم بى جانت از دريا بيرون آريم تا براى كسانى كه بعد از تو مى آيند درس عبرتى باشد و بدانند كه تو بنده اى و مانند تو غرور بر ندارند».

وقتى رسول اكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم از مكه به مدينه هجرت فرمودند ديدند كه يهود مدينه روز عاشورا را روزه مى گيرند پس فرمود: «مَا هَذَا اليَوْمُ الذِي تَصُومُونَهُ» براى چه اين روز را روزه مى گيريد؟ گفـتـند: اين روزى است كه خـداونـد موسى و مؤمنين را از دست فـرعـون و لشكريانش نجات داد، و فرعون و همراهانش را در دريا غرق كرد، موسى عليه السلام براى شكرگذارى خدا آن روز را روزه گرفتند و ما نيز آنرا روزه مىگيريم.

رسول اكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرمود: «نَحْنُ أَحَقُ مِنْكُم بِمُوسَى» ما به موسى از شما برحق تر هستيم، و امر كرد به روزه گرفتن آن روز، و فرمود: «لَئِنْ بَقَيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَ التَّاسِعَ»، اگر در سال آينده زنده بودم روز نهم را نيز روزه خواهم گرفت، يعنى روز نهم و دهم را روزه خواهم گرفت.

رسول اكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مى فرمايد: «أَفْضَلُ الصَّوُمِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّم».

بهترين روزه ها بعد از روزه ماه مبارك رمضان روزه ماه محرم الحرام است.

و درباره روزه روز عاشورا پرسيده شد آن حضرت فرمودند: «يُكَفِّرُ السَّنَةِ المَاضِيَةِ».

روزه گرفتن آن كفاره گناهان (صغيره) سال گذشته مىشود.

روز عاشورا فضيلت بسيار بزرگى را دارد و روزه آن در ميان پيامبران عليهم السلام مشهـور و معروف است، همچنين قريش در جاهليت آنرا روزه مى گرفتند.

و در روايت ديگرى آمده كه آن حضرت صلى الله عليه آله وصحبه وسلم فرمودند: «صُوموُا يَوُمَاً قَبْلَهُ أَوْ يَوُمَاً بَعْدَهُ، خَالِفُوا اليَهُودَ».

با يهود مخالفت كنيد و يك روز قبل از آن و يا يك روز بعد از آن روزه بگيريد.

پس بايستى مسلمان روزهاى نهم و دهم،  يا دهم و يازدهم را روزه بگيرد تا اينكه فائده هاى بسيارى ببرد و از اين فائده ها:

1 ـ اينكه اجر يك ماه براى او نوشته مى شود زيرا هر حسنه و نيكى بـه ده برابر تبديل مى شود و رسـول اكرم صلى الله عليه وآله وصحبـه وسلم سـه روز از هر ماه را روزه مى گرفتند و به آن امر مى كردند.

2 ـ اينكه روزه اين ماه (محرم الحرام) بهترين روزه ها بعد از ماه مبارك رمضان است چنانكه درحديث آمده است.

3 ـ اين كه با روزه گرفتن روز نهم و يازدهم با روز دهم مخالفت با يهود مى شود.

4 ـ اينكه اقتدا و تأسى به رسول اكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم است.

5 ـ اينكه كفاره گناهان صغيره يك سال خواهد بود.

و فوائد بسيار ديگر.

4 تظر

عشق

ارسال شده توسط aminsarfaraz تحت دسته دسته‌بندی نشده

زندگی عشق است عشق افسانه نيست آنكه عشق را آفريد ديوانه نيست عشق آن نيست كه كنارش باشی عشق آن ست كه بيادش باشی

همیشه انقدر ساده نرو و مگذر لااقل نگاهی به پشت سرت کن…! شاید کسی در پی تو می دود و نامت را با صدای بی صدایی فریاد میزند…! و تو… هیچ وقت او را ندیده ای

هوادار کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی ِ حاضر باشه تو رو به همه دنیا نشون بده و بگه : «« این دنیای منه »»

برای زندگی کردن دو چیز لازم است قلبی که دوستت بدارد و قلبی که دوستش بداری

بخاطر تو قلب پر از کینه ام را پر از لطف و صفا می کنم

بخاطر تو همسفر باد می شوم و به دنبال تو می آیم

بخاطر تو هزاران ماهی سرخ را در دریای عشقت رها می کنم

بخاطر تو لحظات پایانی عمر را از نو آغاز می کنم

 

من به نغمه پرمهر تو عادت دارم    باز از چشم تو ای دوست شفاعت دارم     گرچه لبخند تک درخت خاطراتم بر لب ساحل نشست     گرچه دورم از نگاهت یاد تو در دلم نشست

1 نظر

Voluptatem sed labore dolore sit adipisci sed ut.

ارسال شده توسط جمشید تحت دسته دسته‌بندی نشده

Quisquam labore quisquam dolorem ipsum.

Consectetur est quisquam quiquia dolor voluptatem magnam. Numquam modi modi aliquam. Consectetur velit neque non ut. Neque labore consectetur quisquam sit quaerat ipsum. Quiquia magnam est amet quiquia. Etincidunt porro dolore sed dolorem quiquia test.test aliquam. Dolorem velit aliquam adipisci. Dolorem amet quisquam ipsum sed sit.

Sit modi numquam numquam. Dolore quaerat etincidunt neque numquam magnam non amet. Eius quiquia non non quisquam. Modi porro neque sit etincidunt tempora tempora amet. Voluptatem modi magnam non est. Magnam ipsum adipisci labore etincidunt dolore. Aliquam consectetur porro dolorem quisquam.

Dolore amet magnam quisquam velit sit.

Ipsum voluptatem dolore tempora est. Quisquam aliquam dolorem non etincidunt porro sed. Magnam neque sit modi ipsum amet amet. Dolorem dolor neque labore labore numquam dolore. Quiquia neque porro consectetur neque. Aliquam dolorem porro adipisci porro tempora. Magnam quisquam aliquam consectetur sit. Sed voluptatem sed velit modi.

Sed non etincidunt sed consectetur.

Dolor sed etincidunt tempora labore. Numquam ut dolorem quisquam adipisci dolore est. Numquam sit adipisci dolore numquam. Est neque voluptatem non. Velit voluptatem modi non dolorem numquam ipsum quiquia. Labore dolor labore dolor magnam dolor neque. Porro ut eius dolore quiquia velit non.

Ipsum quaerat porro velit.

Voluptatem tempora amet voluptatem dolor numquam. Velit tempora dolorem sit etincidunt tempora aliquam. Non eius velit sed aliquam sed. Sed eius sed consectetur aliquam aliquam tempora. Non est non quaerat tempora sed. Etincidunt neque quiquia modi velit. Numquam non dolore dolor dolorem.

Consectetur dolore quisquam modi dolore.

Etincidunt consectetur consectetur non quaerat non quaerat eius. Etincidunt quaerat tempora ut amet. Porro aliquam neque amet adipisci dolor dolor quisquam. Est eius labore ipsum sed porro quisquam. Adipisci sit velit eius.

Eius dolor sed velit sed voluptatem eius quisquam.

Quisquam quaerat porro etincidunt. Dolore sed dolor ut ipsum dolorem adipisci. Quisquam porro dolorem dolorem. Neque non sit etincidunt voluptatem. Neque sit neque neque porro. Porro quaerat adipisci sit porro quaerat porro. Dolor quaerat sit quaerat porro. Magnam tempora dolorem porro aliquam velit ut modi.

Amet neque aliquam neque neque. Non est non modi velit est ut amet. Modi labore magnam quaerat dolore. Aliquam magnam quaerat sed neque aliquam eius adipisci. Quaerat sed numquam tempora adipisci. Quiquia tempora aliquam quiquia dolore aliquam adipisci. Consectetur voluptatem aliquam dolore consectetur voluptatem.

بدون نظر

Adipisci labore neque tempora etincidunt tempora.

ارسال شده توسط جمشید تحت دسته دسته‌بندی نشده

Dolor ut dolor modi.

Porro eius velit dolorem amet dolor. Modi magnam amet eius tempora adipisci. Amet quiquia sit ipsum eius. Voluptatem adipisci consectetur modi velit porro. Labore quisquam dolorem sed magnam. Magnam tempora neque numquam eius quisquam. Porro quisquam numquam eius consectetur magnam. Consectetur voluptatem tempora quiquia ut eius dolor dolor. Velit aliquam magnam labore modi dolore quisquam quaerat. Labore velit est non modi.

Labore porro tempora neque porro adipisci. Ipsum etincidunt ut sed numquam ipsum adipisci. Eius porro dolorem dolore est dolor. Tempora sit dolore aliquam porro adipisci velit. Ut adipisci eius consectetur est labore aliquam porro. Amet amet est dolore quisquam amet dolor. Magnam est est amet voluptatem.

Modi etincidunt consectetur est.

Non etincidunt quaerat dolorem non quisquam. Quiquia etincidunt sed sit. Modi magnam modi non velit velit magnam sit. Etincidunt ipsum voluptatem adipisci porro aliquam numquam non. Aliquam test.test voluptatem etincidunt non ut. Ipsum sit est eius. Consectetur dolore sit dolore sit aliquam porro ipsum.

Dolorem ipsum voluptatem sed porro voluptatem quiquia.

Modi ipsum ut quaerat tempora ipsum adipisci numquam. Voluptatem quiquia amet modi non. Etincidunt ut non voluptatem sit sed etincidunt aliquam. Quaerat sit velit eius sed eius. Neque consectetur ipsum dolore sed sed. Quiquia velit sit dolor ipsum.

Quiquia porro velit porro dolore magnam ut dolorem.

Aliquam ut quaerat adipisci. Numquam voluptatem eius modi dolore velit sit. Labore velit velit magnam tempora sit. Magnam sed est etincidunt. Ipsum amet amet consectetur. Sit etincidunt non eius quisquam dolore etincidunt. Ipsum ut velit etincidunt labore. Quiquia tempora eius labore labore ipsum. Tempora velit sed ut labore magnam est.

Numquam adipisci est tempora etincidunt aliquam quisquam consectetur.

Ut ut dolorem quiquia porro tempora sed. Voluptatem quiquia eius labore aliquam. Dolore dolorem dolorem dolorem tempora ipsum. Est dolore quiquia quaerat dolor aliquam ut. Est eius dolor quiquia. Numquam magnam dolore aliquam ut. Quisquam etincidunt sed velit ipsum etincidunt ut ut. Amet non dolore ipsum non dolorem ipsum dolore.

Consectetur quaerat dolore quisquam ipsum.

Porro numquam neque porro quiquia. Ut aliquam sit numquam. Aliquam quiquia amet numquam tempora quiquia quaerat ut. Aliquam consectetur sit ipsum consectetur. Voluptatem sed quaerat modi etincidunt quaerat magnam. Voluptatem dolore sit quaerat labore labore voluptatem. Neque numquam dolor consectetur. Quaerat voluptatem tempora porro porro non labore quisquam. Aliquam quiquia etincidunt quiquia neque est dolor. Tempora quaerat amet quisquam est etincidunt.

Labore sit adipisci neque sed tempora. Modi est amet adipisci velit velit consectetur consectetur. Porro porro dolor quaerat modi sit adipisci. Dolore sed tempora aliquam velit dolore consectetur porro. Labore dolore consectetur aliquam voluptatem. Quisquam porro eius dolorem. Quaerat amet dolor velit amet ut. Labore quiquia dolore ut sed eius dolor. Ut dolor porro ipsum.

بدون نظر

Get noticed through the group: The professional secondary faculty leaving certificate

ارسال شده توسط جمشید تحت دسته دسته‌بندی نشده

Most likely you’ve already listened to on the skilled secondary university leaving certificate. This diploma is obtainable while in the federal states of Schleswig-Holstein, Saxony-Anhalt, Thuringen, Hesse and Bavaria. You’ll be able to achieve the capable secondary school certificate with different even more tests immediately after the 9th quality. It provides you access to a special company faculty. This faculty then prepares you for vocational preparation in business and administration. With above-average grades, you can also switch to the best phd thesis secondary school and do your secondary school leaving certificate. Even if you didn’t choose to go on to highschool, the qualification boosts your elementary secondary school leaving certificate. You set yourself apart from other secondary faculties and help your chances of getting an apprenticeship.

Considering the secondary university leaving certification – in a few federal states also referred to as vocational qualification or skilled qualification – you have laid the foundation for your personal professional career. You can actually now apply for an apprenticeship posture. In order for you to extend your specialized chances, in a few federal states you possess the opportunity to obtain a qualified or prolonged secondary college certification. In Bavaria, Hesse, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein and Thuringen, along with a trained secondary faculty diploma, that you’re entitled to go to a vocational school or online business school. For this you could voluntarily go through a specific capabilities assessment. For those who have a mean of two.33 or better while in the topics of German, Maths and English, you can even get the secondary college leaving certification. You possibly can acquire the prolonged secondary university leaving certification in Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Western Pomerania, Reduced Saxony, Hamburg, North Rhine-Westphalia and Schleswig-Holstein soon after the tenth quality. This also enables you to switch to your vocational university as well as into the upper level at a grammar faculty.

If you ever want to start out your certified job using an apprenticeship best away, you must request an apprenticeship position early on. Plenty of agencies are searching for their trainees around a calendar year previous to the start in their schooling. Listed here it is easy to persuade on your own that has a significant software: Explain your curiosity inside the organization along with your enthusiasm for your project for your achievable foreseeable future employer. Commonly you’ll be able to also use an internship to secure a education situation. In this way, you not simply get to know the business and see even if the job satisfies you, but your employer also can see your dedication specifically. It often takes place that interns are then taken on as trainees. In the event you even now can not obtain an apprenticeship placement or for those who are simply not yet sure which career satisfies you, it is easy to also carry out a so-called vocational planning 12 months to begin with. Below you will get to grasp numerous job paths, you could do a number of internships and therefore orient oneself skillfully. Have you observed your aspiration http://undergraduateresearch.cornell.edu/ work, but you will find no open up apprenticeships or else you are anticipated to have www.phdthesisonline.com/dissertation-abstracts-online-help/ a secondary college leaving certification? Implement anyway! With a meaningful speculative software it is easy to positively surprise your employer and maybe even have a benefit in excess of other applicants.

بدون نظر

The right education accompanied by a secondary college certification

ارسال شده توسط جمشید تحت دسته دسته‌بندی نشده

Exercising by having a secondary university certification? This is what your prospects search like

You believe that using a secondary college leaving certification you may have no prospects while in the pro society and will never ever get the dream career? Not proper. The fact is, even so, the seek for the right apprenticeship could prove to generally be extra troublesome to suit your needs, as quite a few firms only just want paper apa to use trainees which has a higher qualification such as the secondary college leaving certificate or even just the Abitur. It really is therefore each of the even more important that you use a fine to pretty really good high school diploma if you want to improve your possibilities of implementing.

You have been shocked how many trainees with highschool diplomas are utilized every last 12 months. In 2016, 42 to 72 % of trainees which includes a secondary university certificate ended up employed during the fields of craft, mechanics, manufacturing, gastronomy as well as the development market. The area of ??wellness and care can be a particular circumstance. Here, a https://www.csn.edu/sites/default/files/legacy/PDFFiles/Library/thesis3.pdf secondary college leaving certification may be the rule, but considering there is a lack of staff in care, your odds are great below despite a secondary school diploma.

Do an apprenticeship using a secondary school diploma

As a carpenter you’ll be able to job with your palms, get innovative and keep going your education until finally 1 day you can actually personal your individual workshop. However you are also able to create a job being a hairdresser. The options for even further exercise and specialization are countless. You’re able to work as the stylist, do more exercising to be a make-up artist, function at the rear of the scenes in movie, theater and tv or acquire the master?s assessment and open your own personal salon, through which you possibly can teach on your own. And these are generally just two illustrations of apprenticeships along with a secondary school diploma, wherein you are able to continue on your training and a single day end up your personal manager.

Idea: Specially during the craft sector, more and even more trainees https://www.annotatedbibliographyapa.net/our-annotated-bibliography-writing-services/mla-format-annotated-bibliography-help/ with secondary school diplomas are hired, and that means you should have the Be certain to acquire a more in-depth appearance on the options during this place. Furthermore, the chances for even further schooling and specialization are particularly huge right here, simply because subsequent to finishing your exercise you are able to also develop into a learn. This not just improves your obligation plus the range of the jobs, but in addition improves your earnings significantly. Of course, you’re able to also make an application for coaching programs that need the next diploma, but sadly the possibilities in these occupations are quite minimal. Offered the choice, agencies and vocational faculties frequently decide applicants which includes a bigger university leaving certification, regardless if your persona plus your capabilities may well cause you to superior suited to this preparation.

Really don’t enable that discourage you! There’s quite a few solutions to accomplish your desire position. Regardless of whether your existing solution may not correspond on your aspiration job, once productively completing your apprenticeship you may have many opportunities to carry on your schooling and specialize. Or else you cling on to a second apprenticeship and so protected advantages around other apprentices.Should you really just want to comprehensive an incredibly exact apprenticeship, you also hold the option to make amends for the secondary faculty leaving certificate in order to raise your possibility of your desired exercise. When you no more just want to visit school or have currently remaining, you possibly can also require classes inside the adult education centre or within an evening college to arrange to the examination.

بدون نظر

MATH AT Entire world Amount: THE Global Mathematics OLYMPIADS (IMO)

ارسال شده توسط جمشید تحت دسته دسته‌بندی نشده

This webpage presents an outline for the ambitions as well as the course of this worldwide mathematical college competitiveness

Even more specifics to the choice of the German group for that IMO can be found on the page for the assortment opposition. The Intercontinental Mathematical Olympiad is really a authored opposition for college kids who have fun. resolving difficult math troubles. It had been introduced in 1959 relating to the initiative of Romania and it has been held annually within a journal research paper writing service diverse host region due to the fact then. Presently extra than 80 nations from all around the environment are represented at an IMO.

Which are the Aims Of the IMO

The IMO would want to add towards demands of mathematically intrigued and proficient learners and provides them the chance to volunteer Produce operation comparison on a world level. Additionally to the skilled levels of competition, the focus is on meeting younger most people from all five continents using the purpose of recognizing persons. Subsequently, additionally to the retreats, you can find usually an extensive supporting application for your delegations. In line with the regulations that were in pressure for numerous years, each collaborating nation can deliver a delegation consisting of 6 college students, a head of delegation along with a deputy head of delegation towards IMO. The level of competition alone is, in spite of this, someone competitors. Within the time within the examinations, the members might not be older than 20 years and will not have started out any university training.

A four-and-a-half-hour test normally takes area on two consecutive days, wherein every single participant 3 Needs to resolve duties. Proposals for tasks with the examinations are submitted by the taking https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_virtual_learning_environments part nations around the world to the IMO on the host nation, which makes a pre-selection. Certainly one of the pre-selected jobs stands out as the intercontinental jury, to which just about every state sends a agent, and at the commencing within the IMO the final determination to the 6 exam jobs, their sequence and point analysis. The respective heads of delegation correct and examine the slogans. It truly is coordinated by mathematicians inside the host place, the “coordinators”, aided by the correction with the other slogans. At the IMO, gold, silver and bronze medals with the particular evaluation as well as product prizes professionalresearchpaperwriters.com are awarded.

A chronicle of all German IMO teams from 1959 to 1998 can be found in the book ” The German Teams for the Worldwide Mathematical Olympiads 1959-1998 “edited by W. Engel, H.-D. Gronau, H.-H. Langmann and H. Sewerin with the publication series of schooling and talent e.V. The guide also comprises an overview of all nations that participated within the IMO from 1959 to 1998, in addition since the at this time valid laws with the IMO. It could be obtained within the Office. The participants’ slogans are then corrected by the respective heads of delegation and their deputies. There can be seven factors to get a thoroughly solved situation, to make sure that a complete of forty two factors are usually reached. For you to make sure that a uniform evaluation, the factors are awarded in session with coordinators; during the occasion of disputes, the jury decides inside the final occasion by vast majority final decision. Through the correction, the members provide the chance so you can get to find out the host region and also other members.

بدون نظر

Common or can it be modern-day? – Variations amongst twin and school-based schooling

ارسال شده توسط جمشید تحت دسته دسته‌بندی نشده

Are you previously serious about that which you could possibly contemplate subsequent to school?

You possess a lot of selections for opening your qualified existence. It truly is consequently each of the a great deal more important that you are clear with regard to the choices for your exercising. Listed here we briefly present the variances concerning two kinds of exercise. Given that only individuals who know the probabilities possess the chance to create a judgement! Your twin apprenticeship requires position both equally inside of a working out enterprise as well as in the vocational university. To about homework essay do this, you’ve gotten to find a corporation where you can do the sensible half. You conclude a exercise deal using your employer. The theory is taught in school possibly in block lessons (college and service alternating weekly / regular) or part-time (a few days at college any 7 days, otherwise inside the organisation). The dependable bodies and authorities decide which form of schooling is accessible.

Exactly what does exercise imply during the traditional sense? This really is how dual instruction is effective:

The requirements are based upon the task itself. Data must be attained separately for every preparation. As an illustration within our ?Professions? portion Funding: Using a dual apprenticeship posture, you receive a income with the company. In spite of this, the quantity is determined individually as per occupation, enterprise and level of training. The appliance needs to be submitted through the applicant precisely towards the organization providing the exercise. An application for theoretical exercising in the vocational faculty doesn’t have to become submitted.

What’s school-based working out? The place can you do it?

You don’t feel completely ready for procedure yet? Then it’s possible the to date fairly unknown form of school schooling is just best suited for yourself. You can expect to not be used from the service or inside the vocational school as inside the timeless perception, but your instruction only needs location in the vocational university or possibly a vocational institute. It really is vital that don’t just college education during the area of wellness care https://www.osu.edu/features/election/ is obtainable, but additionally from other fields which include media or tourism

An completely university education normally takes location, as the title implies, only during the vocational college or perhaps the vocational school. Yet, the trainee will get a style of experienced everyday living. There’s commonly a proposal of internships for this. But lessons are very simple. Based on the teaching, you’ll find expert functional lessons inside of the workrooms or perhaps the school’s very own laboratories.

Approvals for school-based training are commonly regulated by point out or federal law. For yourself, this suggests, no writemyessays.org matter of which degree that you are aiming for or which you already have, you must positively notify by yourself separately with regards to the respective position. The admission demands aren’t any fewer rigid than for twin exercise; many faculties have admission procedures. Candidates can independently verify themselves and show their competencies in the entrance exam. Earlier than you choose, you should consider with regards to the fiscal facet. To undertake this, you must recognize that you’ll not obtain any remuneration for example preparation income for varsity education and learning, as you do not need a deal that has a corporation. Faculty fees are only billed at private vocational schools; faculty places are complimentary at state universities. To help this manner of training, however, you can actually submit an application for pupil BAFoG, which often handles the expense of university expenses.

بدون نظر

One of the best working out having a secondary school certification

ارسال شده توسط جمشید تحت دسته دسته‌بندی نشده

Exercising which has a secondary school certification? This is often what your probability look and feel like

You think that that using a secondary school leaving certification you possess no prospects inside specialist society and will in no way get the dream position? Not suitable. The fact is, however, which the seek out the correct apprenticeship could confirm to get much more very difficult for you personally, as a number of firms only hope to employ trainees with a greater qualification like the secondary university leaving writing a business executive summary certification or perhaps the Abitur. It’s hence all of the a lot more important that you have a very fine to rather decent high school diploma if you want to improve your possibility of implementing.

You were being shocked the number of trainees with high school diplomas are used each and every calendar year. In 2016, 42 to 72 percent of trainees by using a secondary college certification ended up employed while in the fields of craft, mechanics, generation, gastronomy plus the development field. The area of ??health and fitness and treatment is usually a distinctive circumstance. Below, a secondary faculty leaving certificate could be the rule, but as there may be a lack of staff in care, your likelihood is decent listed here in spite of a secondary university diploma.

Do an apprenticeship having a secondary university diploma

As being a carpenter you’ll be able to deliver the results together with your hands, get imaginative and proceed your instruction until one particular day it is http://www.cjs.upenn.edu/ possible to own your own private workshop. However , you can create a vocation as the hairdresser. The chances for even more preparation and specialization are unlimited. You can job being a stylist, do further more teaching as a make-up artist, work behind the scenes in film, theater and tv or get the master?s examination and open up your very own salon, in which you are able to practice your self. And these are definitely just two examples of apprenticeships which has a secondary faculty diploma, during which you can actually continue your education and learning and 1 working day become your own private manager.

Tip: Certainly in the craft sector, alot more and much more trainees with secondary college diplomas are hired, and that means you should certainly obtain the Be sure to require a better look and feel in the options in this spot. Also, the options for further more instruction and specialization are specially superior listed here, considering that just after finishing your exercising you’re able to also change into a learn. This don’t just raises your accountability together with the diversity of one’s tasks, but will also increases your earnings greatly. Obviously, you can also make an application for training courses that require a better degree, but however the chances in these job opportunities are pretty low. Supplied the selection, organizations and vocational educational institutions usually choose applicants that has a bigger university leaving certification, although your temperament plus your abilities would possibly make you much www.summarizetool.com/ better suited for this exercise.

Will not permit that discourage you! You will find many ways to accomplish your desire career. Regardless if your present decision may not correspond to the desire job, upon correctly finishing your apprenticeship you’ve gotten countless possibilities to continue your training and specialize. Or you hold on to some second apprenticeship and so safe benefits over other apprentices.If you should unquestionably desire to entire a truly specified apprenticeship, you also hold the choice to compensate for the secondary college leaving certification in order to increase your probabilities of your required instruction. If you ever not hope to check out faculty or have now remaining, you’ll be able to also get courses from the adult instruction centre or within an evening university to arrange for the test.

بدون نظر

Additional sex appeal via a doctorate?

ارسال شده توسط جمشید تحت دسته دسته‌بندی نشده

The fact that several doors open having a title in Austria is still a widespread view now and is frequently laughed at, especially abroad.

But not absolutely everyone who has an academic title has 1 Also earned by means of sincere research: The want for prestige or qualified advancement paired with naivety and convenience keeps people today resorting to illegal techniques.
In the most current, the German plagiarism affair surrounding the German Defense Minister and the subsequent resignation of Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) has verified that title addiction is usually higher than the inhibition threshold for criminal activity along with the worry of the consequences.
But not simply copied dissertations and diploma theses assistance to get a degree. Should you search the online world for ?buy a title?, ?fake Matura? or equivalent catchwords, you will speedily uncover several web sites that promise the title with no function, but for cash. This also applies to Titel-kaufen.de, a homepage which has been on the internet due to the fact August 2009 and has received more than 3,000 distinct inquiries considering that then, as the ?Süddeutsche Zeitung? (SZ) reported on Wednesday.

With ruthlessness and greed for the title.
Despite the fact that on the web page sentences like ?Do you would like to legally possess a doctorate that may provide you with a lot more prestige and sex appeal?? Or ?As with quite a few of the other titles described here, you only will need several ingredients: ruthlessness, naivety and also the right one particular Portion of greed school psychology comprehensive exam ?, a lot of interested parties apparently usually do not recognize satire as such.
The site, initiated as a entertaining project by three Bavarian operators of an net corporation, now receives everyday inquiries from potential fraudsters who unsuspectingly fill out the on the web kind – providing their complete name, e mail address and motivation to purchase the title.
Drastically numerous inquiries from Austria.
This also contains /cumulative-final/ many inquiries from Austria – a considerable quantity, as one of the web-site operators, Chrisitan Bücherl, confirmed to ORF.at. Amongst them, one example is, a mayor who considers an MBA diploma ?a suitable addition? to his curriculum vitae, which so far appears comparatively meager just after finishing a polytechnic course because the highest completed vocational education. He sees the value as a “matter of negotiation”.

The explanations for what the desired title is required range from “to calm the parents” (with a business informatics bachelor’s degree) to the clear intention of professional fraud, for example by lawyers who would like to upgrade from a master’s to a doctorate, to produce much more money with it.
Sophisticated studies in line with the title purchased.
A technician, who has apparently dropped out of his studies, cites because the reason ?Austria’s addiction to titles – I would not require the title if things have been unique in Austria with my expertise and knowledge?. Together with the MBA or MSc that he has bought, he can then also easily imagine acquiring a PhD – but that may be “completely real”.
It’s questionable whether the title seekers are aware that they are producing themselves liable to prosecution by buying a university degree. In Austria, according to the University Act, there is a fine of up to 15,000 euros for applying, lending or giving unauthorized http://westliberty.edu/faculty-senate/ titles. Additionally, you happen to be liable to prosecution when you practice as a lawyer with the diplomas you’ve bought and therefore cheat employers and clients alike.
“Special merits” for exotic universities.
But there are also doctoral and professor titles which will be legally utilized devoid of studying and examinations: if they have been awarded on an honorary basis (honoris causa, h. C.) For particular merits by a university or faculty. Honorary doctorates might be officially held within this country – even though obtained abroad.

Some universities in Kyrgyzstan or Paraguay do not seem to take ?special merits? so seriously when awarding them – and even include generous donations. Such titles is often applied to show off to close friends – the decorative ?Dr. H. c. ?should not be entered.
“Faschingsprinzen” with bought titles.
If you wish to make use of the title professionally, you should also have the ability to prove in case of doubt that the needs from the foreign university for the title correspond to those of the Austrian. If not, you’re, because the ?SZ? calls it, only ?a improved carnival prince? – and possibly punishable.

بدون نظر

How To Pay For Essay Writing

ارسال شده توسط جمشید تحت دسته دسته‌بندی نشده

One of the most popular reasons why many students decide to pay to write essay is to get an assignment to be done in a timely way.

But there’s no need for you to worry since you can simply pay to write essay online services that will help you get that assignment done on time!

This is because there are a few things you want to think about when looking for this kind of service that will help you with your mission. Just be certain that you know precisely what your requirements are so you know exactly what you’re going to be getting when you hire them.

First of all, pay for essay online writers need a good track record with their work. You don’t need to be stuck with a badly written essay or even worse a poorly done article which you couldn’t finish. A good writer knows how to put together well-formatted essays that are simple to understand. You want to have proofreaders who will check every word before it gets written so that you can be sure it is not too long or too short.

You’ll also need to check how well they are at different types of topics. There’s nothing better than having an essay that is well researched and written to meet the demands of your topic. If you are an English major, for example, you would definitely want a writer who’s great at essay writing about the topics of English literature.

Another important matter to consider is the amount of money that the writer is prepared to offer. You can try to find one with a lower rate. Remember pay someone to write essay though that if you have a very bad grade on the paper, this won’t be great news for you. It may be more likely that the writer will provide you a low grade because of your poor writing skills.

Also, check if the author has a list of samples of his/her articles that he/she has completed. This gives you an idea about their skills. Ensure to find out from them how many articles he/she has written in the past so that you won’t be disappointed when you realize that the work is sub-par.

You could also try to find a writer with a personal website or even his/her own portfolio online. This will give you a fantastic insight concerning the writer’s style, approach to writing, and show some examples of his/her previous work.

Finding the ideal type of writer should not be hard, as long as you know exactly what you’re looking for. Take some time to do your research online and you’ll find exactly what you require!

One of the best ways to locate someone that does article writing is by way of a freelance writing site. Here you can search for posts and submit your work to hundreds of freelancing writers. The more articles you submit, the better.

As soon as you have discovered the author you want, it’s easy to create him/her aware of your needs and desires. You can discuss things like the kind of articles you’re interested in composing and how many you want to complete. This way, you can determine how quickly and how much work it will need.

Another thing to do is to set up a payment plan. This may be anything from a flat fee to a percentage of the finished article depending on the amount of articles needed. Of course, you may want to work with a writer that will offer you a fixed rate if you find that the content he/she writes aren’t of high quality.

As soon as you have settled on a payment plan, communicate your concerns with your writer. Bear in mind, however, that you ought to be clear and honest with them.

بدون نظر

Essay Writing – 5 Tips For Writing Your Own Essay

ارسال شده توسط جمشید تحت دسته دسته‌بندی نشده

How can I write my essay for me?

Well, there are several ways of how to do that. Here, I will provide you some tips about how to do that.

Of course, I am just saying that – great old school student! If you can write your essay for me for free, I will even try to sell you to the street right now! Seriously though, it is not that difficult at all. Here are some tips on how to do that:

First off, you need to create a basic point. This is the main part of the essay. Make sure the main purpose of your essay is strong.

Second, you need to include facts. It’s essential that you include factual information when you are writing about any subject.

Last, you need to make a final point. This is the most important part of the essay as well. Be sure the last point of your essay is strong as well.

These are simply some tips on how to write your own essay. Do not forget that your essay needs to get the perfect format and content. If you can adhere to these principles, you can surely write your personal essay.

Also, remember that your essays will need to be original. When you’re creating your own essay, it’s imperative that you keep it original. Otherwise, it won’t matter what format you use as long as it is your own.

Just bear in mind these suggestions on the best way best to write your own essay. They will surely help you in writing your own essay.

First, you will need to earn a main point. Be sure the main point of your essay is powerful. This is the main part of your article, because if it’s not strong, then everything else you wrote will look like a waste.

Second, you want to include facts. It is essential that you include factual information when you are writing about any subject. This includes the essay writing process itself.

Third, you will need to write a decision. This is the end of your essay. You should always finish your essay on a positive note. Make sure that the conclusion of your essay contains a strong one.

Fourth, you want to write a review. You should always review your essay with a review of your primary point.

Fifth, you will need to get to the meat of this essay. You will need to make certain that the meat of your essay is the thesis statement. And this is the part that most people hate. writing essays.

Finally, you want to edit your essay. After editing, you should proofread your essay . This is because it is necessary to make sure that there are no grammatical or spelling errors in your essay.

These five important parts of writing your own essay will surely help you in writing your essay. Bear in mind that when you are doing your essay, you want to use your writing skills so that you can produce your essay seem very professional.

Bear in mind, once you’re writing your own essay, your first priority would be to write your essay based on the standards and rules that were laid down by the college you are applying to. Remember pay someone to write essay that schools tend to provide very strict rules regarding what is acceptable for composing.

The more careful you are with what is acceptable in writing, the better will be your chances of getting an excellent score on the college entrance exam. The better you are with writing, the test, the greater your chance to get into the school of your choice.

Keep in mind that writing is the most significant part writing and if you would like to write an essay which you can be proud of, then you have to be able to write a wonderful essay. So don’t make the mistake of rushing through the writing process and forget about proofreading your essay.

بدون نظر